Napraviti dojmljivu artističku igru je uvijek izazov. Srećom, CrobbitArts je jedan od studija koji dokazuje da se može kad se hoće.

in Vijesti