FicoLegend
 
Profil foruma
FicoLegend
FicoLegend
Grupa: Moderator
Secondary Groups: Portalovci
Član: 24. rujna 2015.
Moderator
1759 XP-a
Rank: 9
Društvene mreže
Aktivnosti
5,017
Objave
160
Teme
149
Pitanja
0
Odgovora
78
Komentari na pitanja
289
Sviđa se
168
Sviđa se
10/10
Ocjena
134
Objave na blogovima
96
Komentari na blogovima