Flipper
 
Profil foruma
Flipper
Flipper
Grupa: Moderator
Secondary Groups: Portalovci
Član: 24. rujna 2015.
Moderator
950 XP-a
Rank: 6
Društvene mreže
Aktivnosti
5,415
Objave
1
Teme
1,360
Pitanja
0
Odgovora
57
Komentari na pitanja
12
Sviđa se
57
Sviđa se
10/10
Ocjena
1565
Objave na blogovima
173
Komentari na blogovima