Flipper
 
Profil foruma
Flipper
Flipper
Grupa: Moderator
Secondary Groups: Portalovci
Član: 24. rujna 2015.
Moderator
2316 XP-a
Rank: 10
Društvene mreže
Aktivnosti
5,585
Objave
1
Teme
1,360
Pitanja
0
Odgovora
57
Komentari na pitanja
13
Sviđa se
67
Sviđa se
10/10
Ocjena
1669
Objave na blogovima
213
Komentari na blogovima