Flipper
 
Profil foruma
Flipper
Flipper
Grupa: Moderator
Secondary Groups: Portalovci
Član: 2015/09/24
Naziv: Član Moderator
21 fcoina
Društvene mreže
Aktivnosti
5,279
Postovi
1
Teme
0
Pitanja
0
Odgovori
0
Komentari na pitanja
9
Pruženi lajkovi
35
Primljeni lajkovi
10/10
Ocjena
1452
Broj napisanih članaka
128
Broj komentara na portalu