Flipper
 
Profil foruma
Flipper
Flipper
Grupa: Moderator
Secondary Groups: Portalovci
Član: 24. rujna 2015.
Moderator
1605 XP-a
Rank: 8
Društvene mreže
Aktivnosti
5,489
Objave
1
Teme
1,360
Pitanja
0
Odgovora
57
Komentari na pitanja
13
Sviđa se
60
Sviđa se
10/10
Ocjena
1607
Objave na blogovima
194
Komentari na blogovima