Solid Snake
 
Profil foruma
Solid Snake
Solid Snake
Grupa: Registriran
Član: 24. rujna 2015.
4143 XP-a
Rank: 13
Društvene mreže
Aktivnosti
9,908
Objave
224
Teme
226
Pitanja
0
Odgovora
13
Komentari na pitanja
241
Sviđa se
244
Sviđa se
10/10
Ocjena
117
Objave na blogovima
19
Komentari na blogovima