Solid Snake
 
Profil foruma
Solid Snake
Solid Snake
Grupa: Registriran
Član: 24. rujna 2015.
2328 XP-a
Rank: 10
Društvene mreže
Aktivnosti
9,844
Objave
224
Teme
226
Pitanja
0
Odgovora
13
Komentari na pitanja
187
Sviđa se
202
Sviđa se
10/10
Ocjena
117
Objave na blogovima
13
Komentari na blogovima