viper89
 
Profil foruma
viper89
viper89
Grupa: Moderator
Secondary Groups: Portalovci
Član: 24. rujna 2015.
Moderator
82 XP-a
Rank: 1
Društvene mreže
Aktivnosti
13.4 K
Objave
1
Teme
1,216
Pitanja
0
Odgovora
13
Komentari na pitanja
42
Sviđa se
41
Sviđa se
10/10
Ocjena
948
Objave na blogovima
27
Komentari na blogovima